Top
Özelge: Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın A.Ş. lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi durumunda söz konusu işlemden ne şekilde tapu harcı alınacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8718
post-template-default,single,single-post,postid-8718,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın A.Ş. lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi durumunda söz konusu işlemden ne şekilde tapu harcı alınacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66813766-140[57-2013-107]-311

26/05/2014

Konu

:

Bedelsiz irtifak hakkı tesisinde hangi değer üzerinden harç alınacağı hak.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Hazine adına kayıtlı olan … ili, … ilçesi, … , … ada, … parsel sayılı … m2 taşınmazın, … m2 kısmındaki alanda enerji iletim hattı ve … m2 kısmındaki alanda pilon yeri (direk yeri) için … A.Ş. lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edileceği belirtilerek söz konusu işlemlerden ne şekilde tapu harcı alınacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 57’inci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlarının tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, 60’ıncı maddesinde de tapu ve kadastro harçlarının (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden nevi ve mahiyetine göre değer esası üzerinden nisbi veya maktu olarak alınacağı hükme bağlanmıştır.

            492 sayılı Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/c bendinde, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 78,25 TL maktu harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, söz konusu bedelsiz irtifak hakkı tesisi işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/c bendi gereğince (her bir işlem için) 78,25 TL maktu harç aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE