Top
Özelge: Hastanelere verilen muhtelif hizmetlerde KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8527
post-template-default,single,single-post,postid-8527,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hastanelere verilen muhtelif hizmetlerde KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-88-27

12/07/2011

Konu

:

KDV oranı

 

 

 

İlgide kayıtlı talep formunuzda, Firmanız tarafından … Hastanesine verilen radyolojik görüntüleme, tomografi tetkiki, renkli doppler tetkiki, kemik dansitometresi tetkiki, mamografi tetkiki ve manyetik rezonans tetkiki hizmetlerine uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin (B) Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı bölümünün 21 inci sırasında “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri.” yer almaktadır.

Buna göre, Firmanız tarafından sağlanan tomografi tetkikleri, renkli doppler tetkikleri, kemik dansitometresi tetkikleri, mamografi tetkikleri ve manyetik rezonans tetkikleri hizmeti, Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırası kapsamında % 8 oranında KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EKLER :

1-Özelge talep formu
2-İmza sirküsü
3-Nüfus Cüzdan fotokopisi
4-vekaletname
5-Hizmet alımları tip sözleşmesi

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE