Top
Özelge: Harman Makinelerinde Kullanılan Hortumun KDV Oranı Hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9125
post-template-default,single,single-post,postid-9125,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Harman Makinelerinde Kullanılan Hortumun KDV Oranı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-130[28-2012-1020]-92

06/11/2012

Konu

:

Harman Makinelerinde Kullanılan Hortumun KDV Oranı Hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; genel ve endüstriyel amaçlı hortum ürettiğinizi belirterek, harman makinelerinde kullanılan ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 8433.90.00.20.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer alan hortum teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Hortumlar, plastikten olmaları halinde TGTC’nin 39.17, kauçuktan olmaları halinde 40.09 tarife pozisyonlarında özelliklerine ve nevilerine göre tanımlanarak tasnife tabi tutulmuştur.

Firmanız tarafından harman makinalarında kullanılan hortumun TGTC’nin 8433.90.00.20.00 GTİP kapsamında olduğu belirtilmekte ise de söz konusu hortumların münhasıran harman makinalarına ait özel bir üretim olmadığı genel kullanıma mahsus hortum mahiyetinde olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında yer almayan hortum teslimleri genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

Öte yandan, firmanız tarafından üretilen hortum için ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne müracaat edilerek 13/3/2008 tarih ve 26815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 07/11/2008 tarih ve 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca tarife bilgi talebinde bulunularak TGTC’nde hangi GTİP numarasında olduğunun tespiti halinde konunun Başkanlığımızca yeniden değerlendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE