Top
Özelge: Hammadde halinde çıkarılan madenlerin sanayi sicil belgesi olmadan ihraç kayıtlı olarak satılıp satılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8978
post-template-default,single,single-post,postid-8978,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hammadde halinde çıkarılan madenlerin sanayi sicil belgesi olmadan ihraç kayıtlı olarak satılıp satılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14011-38-1093

05/12/2011

Konu

:

Hammadde halinde çıkarılan madenlerin sanayi sicil belgesi olmadan ihraç kayıtlı olarak satılıp satılmayacağı hk.

 

 

             İlgide kayıtlı dilekçenizde, maden çıkarma işi ile uğraştığınız belirtilerek  çıkardığınız madenlerin sanayi sicil belgesi olmamasına rağmen ihraç kayıtlı olarak teslim edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

           Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç edilmek şartıyla teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin,  ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçı mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre, ihraç kaydıyla mal tesliminde bulunacak “imalatçı”nın, sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olması gerekmektedir. Aynı Tebliğin (B) bölümünde ise Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayan mükelleflerin de ihraç kaydıyla teslimde bulunmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir.

         Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sanayi sicili belgesine sahip olmayan Şirketinizin KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla mal teslim etmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine yapacağınız ihraç kaydıyla teslimler bakımından ise sanayi sicil belgesine sahip olmasına gerek bulunmamaktadır.

            Ayrıca, ilgide kayıtlı dilekçenizde belirtilen Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak maden ruhsatı ya da bir belge ile Şirketinizce ihraç kaydıyla teslimde bulunulması mümkün değildir.          

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE