Top
Özelge: Ham zeytin yaprağı tesliminde KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9192
post-template-default,single,single-post,postid-9192,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ham zeytin yaprağı tesliminde KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

85373914-130[53.01.26]-36

02/04/2013

Konu

:

Ham zeytin yaprağı tesliminde KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile ham zeytin yaprağı teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili söz konusu 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin “A” bölümünün; 10.sırasında “12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),” sayılmıştır.

            TGTC’nin 12.11 tarife pozisyonunda “Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)” tanımlanmıştır.

            Bu pozisyon, bütün haldeki bitkiler, yosunlar veya likenler biçiminde veya bunların parçaları şeklinde (odun, kabuk, kök, gövde, yaprak, çiçek, çiçek yaprağı, meyve ve tohumlar gibi) veya genelde mekanik işlem sonucu kalan artık şeklinde olanları ve taze, kurutulmuş, ezilmiş, tane veya toz halinde olanlarını kapsamaktadır.

            Buna göre, “ham zeytin yaprağı”nın taze, kurutulmuş, ezilmiş, tane veya toz halinde olanları bitki çayı mahiyetinde olmaları nedeniyle KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin “A” bölümünün 10. sırasında sayılan 12. fasıl kapsamındaki eşyalar arasında değerlendirilerek, 31.12.2007 tarihinden itibaren ithal ve teslimi % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE