Top
Özelge: Hakkında SMİYB kullanma raporu bulunan mükellefin ortak olduğu firmaların iade talepleri hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8723
post-template-default,single,single-post,postid-8723,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hakkında SMİYB kullanma raporu bulunan mükellefin ortak olduğu firmaların iade talepleri hk.

 

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-6

30/04/2010

Konu

:

İhale ile traktör satışında KDV oranları

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … plakalı traktörün Müdürlüğünüzce ihale yolu ile satılması işleminin tabi olacağı katma değer vergisi oranı hususunda görüş talep ettiğiniz  anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/3-d maddesi gereğince müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar vergiye tabi bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki Karar ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar” pozisyon numarasında tanımlanan traktörler, 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 9 uncu sırasında yer almaktadır. 

Buna göre,  2007/13033 sayılı Kararname uyarınca … plakalı traktörün Müdürlüğünüzce ihale yoluyla satışında,  % 1 oranında KDV uygulanması  gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

EKLER :

Özelge talep formu
yazı

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE