Top
Özelge: Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8872
post-template-default,single,single-post,postid-8872,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

63852321-130[28-2019/20-1507]-E.19634

27.03.2019

Konu

:

Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı

 

 

İlgi

:

a) 17.01.2019 tarihli ve 12599 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b) 24.01.2019 tarihli ve 16808 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, İliniz sınırları içerisinde ilgili mevzuat uyarınca ilan edilen riskli alanlarda yetkilendirilmiş olan ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Şirketiniz arasında imzalanan protokol gereğince tarafınızca gerçekleştirilen ……. Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Birinci Etap Birinci Kısım İnşaatının Yapım İşi İhalesinin, …….. A.Ş. uhdesinde kaldığı belirtilerek, anılan Şirkete bu iş kapsamında yapılacak hakediş ödemelerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırasında belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m²’ ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinin % 1 oranında KDV’ ye tabi tutulması hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında olsa dahi, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, anılan iş kapsamında yapılacak hakediş ödemelerinin genel oranda (% 18) KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE