Top
Özelge: Gümrük beyannameli mal ihracı istisnasından kaynaklanan KDV iade ve mahsup taleplerinde döviz alım belgesi ekleme zorunluluğu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8859
post-template-default,single,single-post,postid-8859,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Gümrük beyannameli mal ihracı istisnasından kaynaklanan KDV iade ve mahsup taleplerinde döviz alım belgesi ekleme zorunluluğu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-147/-65

31/01/2012

Konu

:

Mal ihracatında döviz alım belgesi aranılıp aranılmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, mal ihracından kaynaklanan katma değer vergisi (KDV) iade talebinde döviz alım belgesi aranılıp aranılmayacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 11/1 inci maddesinde, ihracat teslimleri ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 32 nci maddesine göre, bu teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarları indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilebilmektedir.

            Öte yandan, 65 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “III- Döviz Alım Belgesi” başlıklı bölümünde ” KDV Kanununun 11 ve 32 nci maddeleri gereğince ihracat istisnası veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinde, döviz alım belgesinin aranılmayacağı, 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ise “Türkiye!de ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı yapılan satışlara ilişkin istisna işlemlerinde döviz alım belgesi ibraz uygulamasına devam edileceği” açıklamalarına yer verilmiştir.

            84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde mal ihracı dolayısıyla yapılacak nakden ve mahsuben iade taleplerinde aranılan belgeler arasında döviz alım belgesine yer verilmemiştir. Hizmet ihracı ve bavul ticaretine ilişkin istisna işlemlerinde ise döviz alım belgesi vergi dairesine ibraz edilecek belgeler arasında sayılmıştır.

            Buna göre, gümrük beyannameli mal ihracı istisnasından kaynaklanan KDV iade ve mahsup taleplerinize ilişkin vergi dairesine vereceğiniz dilekçelere döviz alım belgesi ekleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE