Top
Özelge: Gümrük antreposunda millileşmemiş mallarına verilen hizmetlerin KDV nin konusuna girip girmediği - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9117
post-template-default,single,single-post,postid-9117,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Gümrük antreposunda millileşmemiş mallarına verilen hizmetlerin KDV nin konusuna girip girmediği

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.17 madde-1363

27/08/2013

Konu

:

Gümrük antreposunda millileşmemiş mallarına verilen hizmetlerin KDV nin konusuna girip girmediği

 

 

            İlgi özelge talep formunda; firmanızın yurtdışında yerleşik bir firmanın antrepoda bulunan millileşmemiş mallarına takip, gözetim gibi hizmetler verdiği belirtilerek söz konusu hizmetlerin katma değer vergisinin (KDV) konusuna girip girmediği konusunda bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            1/2 nci maddesinde,  her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

            6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            11 inci maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin vergiden istisna edildiği,

            12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için,

             -Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

            -Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği,

            17/4-o maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanmasının KDV’den istisna olduğu,

            hükümleri yer almaktadır.

            Buna göre,  Türkiye’ye ithal edilecek malların ithalat işlemleri yapılmadan önce firmanızca yurt dışındaki mukim firmaya gümrük antrepolarında verilen takip ve gözetim hizmetinden Türkiye’de faydalanıldığından, bu hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır. Diğer taraftan, gümrük antreposunda bu hizmetlerin bir başka firma tarafından firmanıza verilmesi halinde de KDV hesaplanacağı tabiidir.

            Ayrıca, bu hizmetlerden Türkiye’de yararlanıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE