Top
Özelge: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8739
post-template-default,single,single-post,postid-8739,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan

 

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.28.10.00-047-3-6

22/12/2011

Konu

:

Harçlar Kanunu

 

 

             İlgi : … tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.         

           İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” çerçevesinde “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” tebliği (2009/47) kapsamında hibe desteğinden faydalanmak üzere fındık kırma tesisi ve bu tesis üzerinde makine ve teçhizat montajı yapıldığı, söz konusu tesis, makine ve teçhizta ilişkin tapuda yapılacak şerh işleminin harçtan muaf olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere 492 Sayılı Harçlar Kanunun 57’inci maddesinde “Tapu ve Kadastro İşlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” denilmiş, aynı Kanunun 59’uncu maddesinde de harçtan muaf tutulacak işlemler belirtilmiştir.

          Aynı kanunun 123’üncü maddesinde ise özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

           Ancak, söz konusu dilekçenizde dile getirilen hususa ilişkin olarak gerek 492 sayılı Harçlar Kanununda gerekse 5488 sayılı Tarım Kanununda herhangi bir muafiyet veya istisna hükmü bulunmadığından tapuda yapılacak işlemlerin harca tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE