Top
Özelge: Gerçek usulde vergiye tabi şehir içi minibüs işletmecisinin elde ettiği hasılatı için gün sonunda tek bir fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8749
post-template-default,single,single-post,postid-8749,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Gerçek usulde vergiye tabi şehir içi minibüs işletmecisinin elde ettiği hasılatı için gün sonunda tek bir fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-20-22

13/06/2011

Konu

:

Gerçek usulde vergiye tabi şehir içi minibüs işletmecisinin elde ettiği hasılatı için gün sonunda tek bir fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, İlimiz …  minibüs işlettiğiniz, yaptığınız iş nedeniyle yolculara yolcu taşıma bileti düzenlediğinizden bahisle yolcu taşıma bileti yerine gün sonunda elde edilen hasılatın fatura ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

314 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü fıkrasında “…. gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan;

– dolmuş işletmecilerinden günlük hasılatlarını dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirmek istemeyenlerin günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri ,

– taksi işletmecilerinin de günlük hasılatlarının fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma biletiyle belgelenmeyen kısmı için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri uygun görülmüştür.” hükmü yer almaktadır.

Mükellefiyetinizle ilgili olarak E-VDO sisteminde yapılan sorgulamada, gerçek usulde vergilendirildiğiniz ve işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz anlaşılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla günlük hasılatınız için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE