Top
Özelge: Geçmiş Yıllara Ait Olup 2011 Yılında Ödenen Kira Farklarının 2011 Yılında Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9112
post-template-default,single,single-post,postid-9112,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Geçmiş Yıllara Ait Olup 2011 Yılında Ödenen Kira Farklarının 2011 Yılında Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-2011-GVK-1384-24

22/02/2012

Konu

:

Geçmiş Yıllara Ait Olup 2011 Yılında Ödenen Kira Farklarının 2011 Yılında Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kiracısı bulunduğunuz işyeri sahibi tarafından açılan kira tespit davası sonucunda, 2009-2010-2011 dönemleri  için kira farklarını ve bu farklara ilişkin gelir vergisi tevkifatlarını  (stopaj) 2011 yılında ödediğiniz belirtilerek, bu kira farklarını 2011 yılında gider olarak dikkate alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde ise; safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin (1) numaralı bendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca,  ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması gerekir.

            Buna göre, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin olarak Mahkeme kararına istinaden ödemiş olduğunuz kira farkı ödemelerinin tevsike esas belgelerle belgelendirilmesi halinde ödemenin yapıldığı dönem ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE