Top
Özelge: Fındık Zarında KDV Oranı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9005
post-template-default,single,single-post,postid-9005,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Fındık Zarında KDV Oranı

 

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

97677631-043-14-16

20/06/2013

Konu

:

Fındık Zarında KDV Oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; tavuk yemi ve küspe olarak kullanılan fındık zarının tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında “…. fındık….” aynı Kararname eki (II) sayılı listenin B bölümünün 23 üncü sırasında “Küspe ….” ismen sayılmıştır.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 23.08 tarife pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Naturel, buruşuk ve çürük kabuksuz fındığın kavurma işlemi sonucunda fındıktan ayrılan yağlı fındık zarı bu tarife pozisyonuna ait “2308.00.90.00.00 Diğerleri” GTİP No’sunda yer almaktadır.

            TGTC’nin 23.06 tarife pozisyonunda “Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın)” tanımlanmıştır.

            Diğer taraftan, kavrulmuş fındıktan ayrılan fındık zarının yağ fabrikalarında yağı alındıktan sonra arta kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan ezilmiş küspesi bu tarife pozisyonuna ait “2306.90.90.00.00 Diğerleri” GTİP No’sunda yer almaktadır.

            Söz konusu açıklamalara göre; naturel, buruşuk ve çürük kabuksuz fındığın kavurma işlemi sonucunda fındıktan ayrılan yağlı fındık zarı ile kavrulmuş fındıktan ayrılan fındık zarının yağ fabrikalarında yağı alındıktan sonra arta kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan ezilmiş fındık zarı küspesi, KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin B bölümünün 23 üncü sırasındaki “küspe” ibaresi kapsamında değerlendirilerek, teslimleri % 8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE