Top
Özelge: Finansal kiralamaya konu asfalt serme makinesinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8811
post-template-default,single,single-post,postid-8811,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Finansal kiralamaya konu asfalt serme makinesinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2255

23/07/2012

Konu

:

Finansal kiralamaya konu asfalt serme makinesinin tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın yol inşaatlarında kullanılmak üzere, finansal kiralama yolu ile “asfalt serme makinası” satın almayı planladığı belirtilerek , söz konusu makinaya uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari , sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listede yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            30/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2011/2604 sayılı Kararname ile değişik 1. Maddesinin 2. bendinde; “(I) sayılı listenin 16 ıncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.” denilmektedir.

            Buna göre, firmanız tarafından finansal kiralama yolu ile kiralanacak 84.79.10.00.00.19.000 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan asfalt serme  makinası 2007/13033 sayılı Kararname eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından, bu makinenin finansal kiralama yolu ile kiralanması işlemi genel oranda (% 18) KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE