Top
Özelge: Finansal kiralama yoluyla alınan uçağın tadil, bakım ve onarımı hizmetlerinde KDV istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9109
post-template-default,single,single-post,postid-9109,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Finansal kiralama yoluyla alınan uçağın tadil, bakım ve onarımı hizmetlerinde KDV istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 2:2010-14013-05/-471

05/07/2010

Konu

:

Finansal kiralama yoluyla alınan uçağın tadil, bakım ve onarımı hizmetlerinin KDV’den istisna olup olmadığı hakkında

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizce finansal kiralama yoluyla alınan havayolu taşıma aracının (uçak) tadil, bakım ve onarımı hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi hükmü uyarınca katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a  maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “A Araçlara İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde, istisnanın kapsamına deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girdiği, faaliyetleri bu araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere;

-bu araçların teslimi,

-bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

-bu araçların inşası ile ilgili teslim ve hizmetlerin

istisna kapsamında yer aldığı,

“A-2.a Araçların Teslimi ile Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde” başlıklı bölümünde, istisnanın uygulanabilmesi için teslim ve hizmetlerin, faaliyetleri söz edilen araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılmasının şart olduğu,

“A-3 İstisnanın Belgelenmesi” başlıklı bölümünde ise; söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenlere vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı alarak teslimi ya da tadil, bakım ve onarım hizmetini yapanlara noter onaylı bir örneğini verecekleri açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, KDV Kanununun 13/a maddesi hükmü ve 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar uyarınca, şirketiniz faaliyetinin dilekçenizde sözü edilen uçağı işletmek veya kiralamak olması kaydıyla, bu uçakla ilgili tadil, bakım, onarım hizmetleri de katma değer vergisinden istisna olacak ve düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE