Top
Özelge: Finansal Kiralama Sözleşmesi kira bedelinde KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8909
post-template-default,single,single-post,postid-8909,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Finansal Kiralama Sözleşmesi kira bedelinde KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2013.168]-97

11/04/2014

Konu

:

Finansal Kiralama Sözleşmesi kira bedelinde KDV.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, şirketiniz ile … Finansal Kiralama A.Ş. arasında 03.04.2013 tarihinde imzalanan finansal kiralama sözleşmesi gereği, 03.04.2013-02.08.2013 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kira faturalarına %18 oranında KDV uygulandığı belirtilerek, 6495 sayılı Kanunla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunda yapılan düzenlemeler gereği 02.08.2013 tarihinden itibaren düzenlenen kira faturalarında Katma Değer Vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            Aynı Kanuna 6495 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile eklenerek 2/8/2013 tarihinde yürürlüğü giren 17/4-y maddesinde ise; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devrinin KDV den istisna olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre,  KDV Kanununun 2/8/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 17/4-y maddesi, bu tarihten sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri için uygulanacaktır. Bu nedenle, şirketiniz ile … Finansal Kiralama A.Ş. arasında Kanunun 17/4-y maddesinin yürürlüğünden önce düzenlenen sözleşme kapsamındaki işlemler KDV ye tabi olacak ve 2/8/2013 tarihinden sonraki dönemlere isabet eden kira faturalarında KDV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE