Top
Özelge: Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında yurt dışından kiralanan uçağın KDV oranı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8960
post-template-default,single,single-post,postid-8960,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında yurt dışından kiralanan uçağın KDV oranı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-130[28-2013]-93

08/07/2013

Konu

:

Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında yurt dışından kiralanan uçağın KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketinizin, faaliyetine konu hava taşıtlarını yurt dışından finansal kiralama sözleşmesi kapsamında kiraladığı belirtilerek, söz konusu kiralama işleminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının, KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 15 inci sırasında, “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,” yer almaktadır.

Buna göre, şirketinizce yurt dışından finansal kiralama yoluyla uçak kiralanması işlemi KDV ye tabi olup, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 15 inci sırası uyarınca bu hizmet nedeniyle %1 oranında KDV hesaplanması ve şirketiniz tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE