Top
Özelge: Finansal kiralama şirketinin KDV Kanununun 17/4-y maddesi kapsamında yaptığı işlemlerde istisna uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9106
post-template-default,single,single-post,postid-9106,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Finansal kiralama şirketinin KDV Kanununun 17/4-y maddesi kapsamında yaptığı işlemlerde istisna uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.17-837

09/04/2014

Konu

:

Finansal kiralama şirketinin KDV Kanununun 17/4-y maddesi kapsamında yaptığı işlemlerde istisna uygulaması.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, 02.08.2013 tarih 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile, KDV Kanununun 17 nci maddesine (y) bendinin eklendiğini, eklenen bent uyarınca Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılmasının, satan kişilere kiralanması ve devrinin KDV den istisna olduğunu, ……….. tarihinde şirketiniz ile kiracınız arasında imzalanan finansal kiralama sözleşmesinin (sat-geri kiralama kapsamında) imzalama tarihi ile ….. tarihleri arasındaki döneme isabet eden kira faturalarının genel oranda %18 KDV ye tabi tutulduğunu belirterek ……. tarihinden sonraki kira faturalarında uygulanması gereken KDV oranı hususunda yaşanan tereddüdü gidermek amacıyla Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            Aynı Kanuna 6495 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile eklenerek 2/8/2013 tarihinde yürürlüğü giren 17/4-y maddesinde ise; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devrinin KDV den istisna olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

           Buna göre,  KDV Kanununun 2/8/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 17/4-y maddesi, bu tarihten sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri için uygulanacaktır. Bu nedenle, şirketiniz ile kiracı arasında Kanunun 17/4-y maddesinin yürürlüğünden önce düzenlenen sözleşme kapsamındaki işlemler KDV ye tabi olacak ve 2/8/2013 tarihinden sonraki dönemlere isabet eden kira faturalarında KDV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE