Top
Özelge: Finansal Kiralama şirketinin devrinde finansal faaliyet harcı uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9064
post-template-default,single,single-post,postid-9064,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Finansal Kiralama şirketinin devrinde finansal faaliyet harcı uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-243

06/07/2010

Konu

:

Finansal Kiralama Harcı

 

 

Dilekçenizden, şirketinizin; grup şirketi olarak … ye fesih yoluyla devri için 2009 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna başvurduğu, finansal kiralama faaliyet izin belgenizin iptaline ilişkin belgelerin inceleme aşamasında olmasından dolayı henüz cevap alınamadığı, ancak söz konusu Kurumun onayından sonra şirketiniz faaliyetlerinin son bulacağı belirtilerek, 2010 yılına ilişkin finansal faaliyet harcının ödenip ödenmeyeceği ile ödenmesi halinde kıst dönemin iadesinin mümkün olup olmayacağı hususunda özelge talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 108 inci maddesinde, “İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.”  denilmektedir.

Aynı Kanunun 109 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu; 113 üncü maddesinde, bu  harçların peşin olarak alınacağı, yıllık harçların her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı, tahakkuk ettirilen harçların ayrıca mükellefe tebliğ olunmayacağı ve ocak ayı içerisinde ödeneceği; 114 üncü maddesinde ise, kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirlerinin tam yıl gibi harca tabi olacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca finansal kiralama faaliyet izin belgenizin iptal edildiğinin bildirilmesine kadar yıllık harcın tahsiline devam edilmesi gerekmekte olup, şirketinizce ödenecek 2010 yılına ait finansal faaliyet harcının 492 sayılı Harçlar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE