Top
Özelge: Finansal kiralama kapsamında kiralanan binanın toplam kira bedelinden kalan tutarla birlikte başka bir firmaya devrinde uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9088
post-template-default,single,single-post,postid-9088,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Finansal kiralama kapsamında kiralanan binanın toplam kira bedelinden kalan tutarla birlikte başka bir firmaya devrinde uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-FK 15 GENEL-1044

21/07/2011

Konu

:

Finansal kiralama kapsamında kiralanan binanın toplam kira bedelinden kalan tutarla birlikte başka bir firmaya devrinde uygulanacak KDV oranı,

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, … A.Ş.nin finansal kiralama kapsamında kiraladığı binanın, mevcut sözleşmesi feshedilmeden tüm hak ve yükümlülüklerinin ek bir sözleşme ile Şirketinize devredilmesi işleminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             -1/1 inci maddesinde, Türkiye’ de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             -2/1 inci maddesinde; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

             -10/a maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması sırasında meydana geleceği,

             -20 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

             hükme bağlanmıştır.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, finansal kiralamaya konu binanın ilk kiracısı … A.Ş. nin Finansal Kiralama Kanununun 15 inci maddesi kapsamında hak ve yükümlülüklerini Şirketinize devretmesi karşılığında, Şirketinizin ödeyeceği bedel üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE