Top
Özelge: Fidan üretim işi nedeniyle KDV tevkifat oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9171
post-template-default,single,single-post,postid-9171,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Fidan üretim işi nedeniyle KDV tevkifat oranı hk.

 

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67630374-2012-24-41-1

18/03/2013

Konu

:

Fidan üretim işi nedeniyle KDV tevkifat oranı hk.

 

 

İlgide kayıtlı talep formunda, Müdürlüğünüzce ihale edilen fidan üretimi işi (fidan üretim kaplarının toprakla dolumu, fidanların yabancı otlardan temizlenmesi, tohum ekimi, fidanların sulanması v.b) dolayısıyla yapılacak hakediş ödemelerinde uygulanacak KDV tevkifatı oranının bildirilmesi istenilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş olup, bu yetkiye dayanarak yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (diğer bir deyişle, işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiş, Tebliğin “3.2.5.2.1.” bölümünde ise, temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması şartlarının ikisinin birden varlığı halinde işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

Bu itibarla, Müdürlüğünüzce ihale edilen fidan üretimi işinin, Müdürlüğünüz sevk, idare ve kontrolü olmaksızın yerine getirilmesi mümkün olmadığından, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde 9/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.    

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE