Top
Özelge: Ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte sermaye şirketine devri hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8757
post-template-default,single,single-post,postid-8757,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte sermaye şirketine devri hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Nizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-HARÇ-20-282-100

03/09/2011

Konu

:

Ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte sermaye şirketine devri

 

 

            İlgide belirtilen özelge talep formu ile … Vergi Dairesi Müdürlüğü … vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz,   … Ticaret Sicili Memurluğunca … tarihinde şirketinizin sermaye artırımına ilişkin olağan genel kurul kararının tescil edildiğinden bahisle; şirket ortağı olan …’e ait ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte şirketinize devredilmesi nedeniyle ayni sermaye olarak konulan gayrimenkullerin, şirketiniz adına tapuda yapılacak tescil işlemlerinin  harca tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” denilmektedir. Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında, Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin  bu kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

           Buna göre, ferdi işletmenin şirketinize devri yoluyla gerçekleştirilecek sermaye artırımı sırasında,  devir alınan ferdi işletmeye ait  gayrimenkullerin Şirketiniz adına tapuda yapılacak devir işlemlerinin harca tabi tutulmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.         

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE