Top
Özelge: Faturaların Ba-Bs formunda bildirilirken esas alınacak tarih hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8720
post-template-default,single,single-post,postid-8720,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Faturaların Ba-Bs formunda bildirilirken esas alınacak tarih hk.

 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.49.10.00-VUK-1-1

28/03/2011

Konu

:

Ba Bildirim Formu

 

 

İlgi dilekçeniz ile  mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaların mükellefin eline geçtiği dönemde mi yoksa faturalarının düzenlendiği dönemde mi Ba formuna dahil edileceği konusunda görüş talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK’nun 148, 149 ve mükerrer 257 inci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışları ise “mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ” ile bildirmeleri yükümlüğü getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin 2.1.”Dönemi” başlıklı bölümünde “Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve /veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir” denilmekte olup, mal ve hizmet alımlarında faturanın düzenlendiği tarih itibariyle ilgili dönem Ba formlarında bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

EK :

1- Özelge Talep Formu

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE