Top
Özelge: Fatura tahsilatı faaliyetinde ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8850
post-template-default,single,single-post,postid-8850,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Fatura tahsilatı faaliyetinde ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.63.15.01-3100-5

17/03/2011

Konu

:

FUTURA TAHSİLATI FAALİYETİNİN ÖKC KULLANMA MECBURİYETİNİN OLUP OLMADIĞI

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, “Fatura Tahsilatı” faaliyetinizden dolayı Başkanlığımıza bağlı ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek söz konusu faaliyetinizden dolayı ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fırkasında, “Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan Genel Tebliğlerde, Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasıyla Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak  ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılan meslek ve iş grupları duyurulmuş olup “Fatura Tahsilatı” faaliyeti bunlar arasında sayılmamıştır.

Bu itibarla, bahse konu faaliyetiniz kapsamında yapacağınız satışlar ve hizmet ifaları ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadığınız hizmet ifalarını belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE