Top
Özelge: Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve a - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8570
post-template-default,single,single-post,postid-8570,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve a

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYT   :B.07.0.GEL.0.55/5513- 492 

 

İZMİR VALİLİĞİNE

( Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: 05.02.2005 gün ve DEF.035.12/KDV-02-4790/120 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan ve iliniz ………….Vergi Dairesi Başkanlığı yükümlüsü ………………..Fakültesi Dekanlığı adına tayin edilen 24.01.2005 tarih ve 2816 sayılı özelge incelenmiş ve söz konusu özelgenin aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde değiştirilmesi gerekli görülmüştür.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, verginin konusunu teşkil eden işlemlerin belirlendiği 1. maddesinin 1. fıkrasında, Türkiye’ de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 13. maddesinin (a) bendi ile de faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

Bu hükümden anlaşılacağı gibi, bir teslim veya hizmetin Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca vergiden istisna olabilmesi için, o teslim veya hizmetin faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava veya demiryolu taşıma araçlarının kiralanması veya işletilmesi olan mükelleflere yapılması gerekmektedir.

Buna göre, ……………………. Fakültesi Dekanlığı bu hükümde belirtilen türde deniz taşıma aracını kiralayan veya işleten bir kuruluş sayılamayacağından, araştırma ve inceleme faaliyetlerinde araştırma gemisi olarak kullanılan araç için yapılacak bakım ve onarım hizmetlerinin de Kanunun 13/a maddesi hükmü uyarınca vergiden istisna edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini söz konusu özelgenin yukarıdaki açıklamalara göre yeniden düzenlenerek ilgili Kuruma tebliğini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE