Top
Özelge: Evli ve 35 yaşında olan bir kişinin, tuhafiyecilik faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen babası ile aynı türden faaliyette bulunması halinde basit usulde vergilendirilebileceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9052
post-template-default,single,single-post,postid-9052,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Evli ve 35 yaşında olan bir kişinin, tuhafiyecilik faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen babası ile aynı türden faaliyette bulunması halinde basit usulde vergilendirilebileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-1-35

09/11/2010

Konu

:

Basit Usul

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız … Malmüdürlüğüne seyyar tuhafiyecilik faaliyeti için başvuru yaptığınız, evli ve babanızdan ayrı olarak yaşadığınız, 35 yaşında olduğunuz ve babanızın aynı faaliyetten dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunu belirterek, basit usulden yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin son fıkrasında;

“Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.” hükmü yer almıştır.

Madde de geçen “çocuk” tabiri; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilmek suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış evlatları, “eş” tabiri ise, Medeni Kanun hükümlerine göre, evlilik birliği kurulmuş olan karı ve kocayı, ifade etmektedir.

Buna göre, yukarıda açıklanan “çocuk” tabiri kapsamında bulunmamanız nedeniyle, seyyar tuhafiyecilik faaliyetiniz dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan genel ve özel şartları topluca taşımanız halinde basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE