Top
Özelge: Evde çalıştırılan hizmetçilerin ücretinin vergilendirilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8784
post-template-default,single,single-post,postid-8784,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Evde çalıştırılan hizmetçilerin ücretinin vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1315–4

02/04/2010

Konu

:

Ücret

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde hizmetçi çalıştırdığınızı  belirterek, hizmetçiye  ödediğiniz ücretin vergiye tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında gelir vergisinden istisna edilen ücretler bentler halinde sayılmış olup, (6) numaralı bent uyarınca, hizmetçilerin ücretleri de (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

           Bu hükme göre, evinizde çalıştırdığınız hizmetçiye yapılan ödemeler, ödeme yapılanlar bakımından ücret geliri olmakla birlikte, Gelir Vergisi Kanununun 23/6 ncı maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE