Top
Özelge: Et teslimlerinde ½ oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8692
post-template-default,single,single-post,postid-8692,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Et teslimlerinde ½ oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü )

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-12/-612

29/09/2010

Konu

:

Et teslimlerinde ½ oranında tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, … İl Tarım Müdürlüğü Yemekhane İşletmesinin 91 No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olup olmadığı, bu kuruma yaptığınız et teslimlerinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun (9/1) maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre, büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) tesliminde hesaplanan KDV 1/2 oranında tevkifata tabi tutulmaktadır.

            110 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin gerçek usulde KDV mükelleflerinin yanı sıra 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara teslimlerinde de 12/7/2008 tarihinden itibaren 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.

            Buna göre, firmanızın 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlardan (genel bütçeye dahil daire) olan … İl Tarım Müdürlüğü Yemekhane İşletmesine büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin tesliminde hesaplanan KDV nin, Müdürlük tarafından 1/2 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE