Top
Özelge: ………..Esnaf Odasının maliki olduğu gayrimenkuller nedeniyle emlak vergisine tabi olması ve iktisap ettiği gayrimenkullerden hizmetlerinde kullandığı binaların çevre temizlik vergisine tabi olmaması gerektiği hususu - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8515
post-template-default,single,single-post,postid-8515,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: ………..Esnaf Odasının maliki olduğu gayrimenkuller nedeniyle emlak vergisine tabi olması ve iktisap ettiği gayrimenkullerden hizmetlerinde kullandığı binaların çevre temizlik vergisine tabi olmaması gerektiği hususu

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

­

SAYI  : B.07.0.GEL.0.66/6652-354

KONU:

…………………. VALİLİĞİNE

 

İLGİ:  1.6.2004 tarihli ve B.07.4.DEF.0.34.12.2.EMLK:12125/3619 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki Defterdarlığınızın 31.5.2004 tarihli ve B.07.4.DEF.0.34.12.2.EMLK:50-12125/3528 sayılı özelgesinde, 507 sayılı Kanuna göre kurulan …………………. Esnaf Odasının maliki olduğu gayrimenkuller nedeniyle emlak vergisine tabi olması ve  iktisap ettiği gayrimenkullerden hizmetlerinde kullandığı binaların çevre temizlik vergisine tabi olmaması gerektiği bildirilmektedir.

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ve 14’üncü maddelerinde bina ve arazi vergisi ile ilgili daimi muafiyetler, 5 ve 15’inci maddelerinde de geçici muafiyetler düzenlenmiş olup, bu maddelerde 507 sayılı Kanunun Ek 11’inci maddesine göre emlak vergisi muafiyeti uygulanacağına dair bir hüküm yer almamıştır.

Emlak Vergisi Kanununun 22’nci maddesinde de bina ve arazi vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu Kanuna eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Ancak, 1319 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerinden sonra 9.5.1991 tarihinde yürürlüğe giren 507 sayılı Kanunun Ek 11’inci maddesinde oda, birlik, federasyon ve konfederasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkulleri ile gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.

Öte yandan, benzeri bir konuda verilen Danıştay’ın 11.2.1988 tarih ve Esas No:1987/3, Karar No:1988/1 sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan Kuruma ait taşınır, taşınmaz mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirlerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu öngören hüküm, Emlak Vergisi Kanununun 22’nci maddesi hükmünden sonra yürürlüğe girdiğinden, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait bina ve arazinin emlak vergisinden muaf tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Bu durumda, ………………..  Esnaf Odasının kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettiği ve edecekleri bina ve arazinin 507 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen Ek 11’inci maddesi hükmüne göre emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu özelgede yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili görüş kanun hükümlerine uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE