Top
Özelge: Eşi gerçek usulde vergilendirilecek olan kişinin basit usulden faydalanıp faydalanamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8800
post-template-default,single,single-post,postid-8800,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Eşi gerçek usulde vergilendirilecek olan kişinin basit usulden faydalanıp faydalanamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-652

21/02/2012

Konu

:

Eşi gerçek usulde vergilendirilecek olan kişinin basit usulden faydalanıp faydalanamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, eşinizin servis minibüsü alarak öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak istediği,  kendinizin de basit usule tabi olarak ticari takside çalıştığınız  belirtilerek, eşinizin yapmış olduğu servis işletmeciliğinin yapmış olduğunuz taksi işletmeciliği ile aynı türden iş olup olmadığı ve eşinizin  gerçek usulde vergilendirilecek olması durumunda  basit usule tabi mükellefiyetinizin şartlarını kaybedip kaybetmeyeceğiniz hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinin birinci fıkrasında; 47 ve 48’inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların kazançlarının basit usulde tespit olunacağı, son fıkrasında ise, herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemeyecekleri, bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocuklarının da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamayacakları hükümlerine yer verilmiştir.

            Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin aynı türden iş yapan eş ve çocuklarının bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

            Yukarıdaki Kanun hükümlerine göre, servis işletmeciliği ile ticari taksi işletmeciliği aynı türden iş olmadığından, eşiniz gerçek usulde vergilendirilse bile  ticari taksi işletmeciliği faaliyetiniz nedeniyle basit usulde vergilendirilmeye devam etmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE