Top
Özelge: Eşe ait Bağ-Kur priminin yıllık beyannamede indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8538
post-template-default,single,single-post,postid-8538,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Eşe ait Bağ-Kur priminin yıllık beyannamede indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-751-38

08/06/2011

Konu

:

Eşe ait Bağ-Kur priminin yıllık beyannamede indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi ve 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin ilgili yılda ödenmiş olması şartıyla mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirebileceklerini belirterek, serbest meslek faaliyeti nedeniyle beyan edilen gelirden eşe ait Bağ-Kur priminin bu çerçevede indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir) gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre ödenen giriş keseneği ve primlerin, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazanç veya serbest meslek kazancı ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde bildirilen gelirden indirmelerinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, eş için ödenen primin gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmesi için, ödemenin Kanunda belirtilen şahıs sigortalarına yapılması, ödemenin yapıldığı kurumun da Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi olması gerektiğinden, sigorta şirketi niteliğinde bir kurum olmayan Bağ-Kur’a eşiniz adına ödenen primlerin, serbest meslek kazancınız nedeniyle beyan edeceğiniz gelirden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

 

EK :

1-Özelge Talep Formu

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE