Top
Özelge: Engellilerin Kullanması için özel olarak üretilen telefon cihazlarında KDVistisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8733
post-template-default,single,single-post,postid-8733,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Engellilerin Kullanması için özel olarak üretilen telefon cihazlarında KDVistisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[17-2014-16]-738

25/07/2014

Konu

:

Engellilerin Kullanması için özel olarak üretilen telefon cihazlarında KDVistisnası hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, görme engelli olduğunuz ve görme engelliler için özel olarak üretilmiş olan telefonların içerisinde konuşma, renk söyleyici ve navigasyon programı ilave edilerek satışı yapılan telefon cihazı almanız durumunda söz konusu telefonun Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

           Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II-E-1/1 bölümünde, münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği ifade edilmiştir.

            Buna göre, içerisine konuşma, renk söyleyici ve navigasyon programı ilave edilerek satışı yapılan telefon cihazı münhasıran engellilerin eğitimleri, mesleki ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereç olarak kabul edilemeyeceğinden, KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE