Top
Özelge: Engellilere verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bedellerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanması durumunda tevkifat uygulaması. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8952
post-template-default,single,single-post,postid-8952,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Engellilere verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bedellerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanması durumunda tevkifat uygulaması.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I-12-126]-201

25/07/2013

Konu

:

Engellilere verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bedellerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanması durumunda tevkifat uygulaması.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizce engelli kişilere verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmet bedellerinin Kanun gereği … Milli Eğitim Müdürlüğü adına İnegöl Malmüdürlüğünce ödendiği ve söz konusu ödeme tutarları toplamından KDV tevkifatı uygulandığı belirtilerek, düzenlenen faturaların toplamı üzerinden yapılan bu ödemelerden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağını emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinde sorumlu tutmak konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler ve (3.3) bölümünde de tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

            Tebliğin (3.2.13) bölümünde ise 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşların hizmet alımlarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından faturası özürlü bireyler adına düzenlenmek suretiyle verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ait bedellerin Kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığı adına İnegöl Malmüdürlüğünce ödenmesinde, söz konusu işlemler için gerçek kişilerin tevkifat yapma zorunluluğu bulunmadığından KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, Şirketinizce fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ait faturanın Milli Eğitim Bakanlığı adına düzenlenmesi halinde söz konusu ödemelere ait KDV tutarları üzerinden 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE