Top
Özelge: Engelli oto lifti, rampası ve platformunun teslim ve montaj işleminin KDV istisnası - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9199
post-template-default,single,single-post,postid-9199,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Engelli oto lifti, rampası ve platformunun teslim ve montaj işleminin KDV istisnası

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I.13.203]-157

22/05/2014

Konu

:

Engelli oto lifti, rampası ve platformunun teslim ve montaj işleminin KDV istisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanızın toplu taşıma araçları için kapı ve kapı sistemleri ile engellilerin otobüs ve minibüs gibi araçlara bindirilmesini sağlayan engelli rampası, platform ve liftlerin imalatını yaptığı, imalatını yaptığınız bu ürünlerin toplu taşıma araçlarına montajının yapıldığı, yapılan montaj işleminin KDV’den istisna olup olmadığı ile bu ürünlerin teslim ve montajı işinin birlikte yapılması durumunda toplam mal ve hizmet bedelinin KDV’den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş istendiği anlaşılmaktadır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna edilmiştir.

             26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi  Genel Uygulama Tebliğinin  “II/E.1.1. (01/05/2014 tarihinden önce 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4.)) bölümündeki bu hükmün uygulamasına ilişkin açıklamalarda da belirtildiği gibi, istisna münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap, ortopedik engellilerin kullandıkları ortez- protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programlarının gerek yurtiçi teslimlerinde ve gerekse ithalatında geçerlidir. Ancak, engelliler yanında engelli olmayanların da kullanabilecekleri araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Buna göre, Kanunun 17/4-s maddesinin hizmetlere şumulü bulunmadığından, şirketinizce imal edilen engelli rampası, platform ve liftlerinin montajı işleminin genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

           Bu açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından münhasıran engellilerin kullanımı için engellilerin otobüs ve minibüs gibi araçlara bindirilmesini-indirilmesini sağlamak üzere imal edilen engelli rampası, platform ve araç liftlerinin teslimi ve montajı işinin birlikte yapılması halinde, düzenlenecek faturada bedellerin ayrıştırılması gerekmekte olup bahse konu engelli rampası, platform ve araç liftlerinin teslimi KDV’den istisna olduğundan KDV hesaplanmaması, 17/4-s maddesinin hizmetlere şumulü bulunmadığından montaj işleminde genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE