Top
Özelge: Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan demirbaşların satılması sonucunda satış bedeli ile düzeltilmiş değerleri arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkacak zararın kabul edilip edilemeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8758
post-template-default,single,single-post,postid-8758,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan demirbaşların satılması sonucunda satış bedeli ile düzeltilmiş değerleri arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkacak zararın kabul edilip edilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-871

04/07/2011

Konu

:

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan demirbaşların satılması sonucunda satış bedeli ile düzeltilmiş değerleri arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkacak zararın kabul edilip edilemeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yaptığınız, enflasyon düzeltmesi sonucunda demirbaşlarınızın defter değerlerinin yükseldiği belirtilerek, söz konusu demirbaşların satılması esnasında ortaya çıkan farkın zarar olarak kaydedilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ” Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan değerlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet addolunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun Geçici 25 inci maddesine 5228 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen l bendinde ise “Bu madde uyarınca düzeltilen kalemlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet bedeli addolunur. Şu kadar ki, amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltilmiş değerle düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.              

Bu itibarla, 2004 yılında enflasyon düzeltmesine tâbi tutulan kıymetlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet addolunacağından, söz konusu demirbaşların satışı durumunda, bunların satış bedeli ile düzeltilmiş değerleri arasındaki olumlu/olumsuz farkın, kar/zarar olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE