Top
Özelge: Emeklinin ikamet ettiği meskeni haricinde, devre mülke hisseli olarak malik olması durumunda indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9111
post-template-default,single,single-post,postid-9111,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Emeklinin ikamet ettiği meskeni haricinde, devre mülke hisseli olarak malik olması durumunda indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.4.35.17.02-032-74

27/07/2010

Konu

:

Emlak Vergisi

 

 

        İlgide kayıtlı özelge talep formunda; emekli olduğunuz ve … da ikamet ettiğiniz meskene,  … da 1/8 hissesine sahip olduğunuz  devre mülkten dolayı indirimli emlak vergisi uygulanmadığı belirtilerek Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

          1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

             Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak 1999-2006 yıllarında çıkarılan muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları ile gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu mesken için emlak vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

             Bu açıklamalara göre, indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmek için, Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olunması gerekmektedir. Bu itibarla, birden fazla meskende hisseye sahip olmanız nedeniyle indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

EK :

Özelge talep formu ve ekleri

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE