Top
Özelge: Elişi maket gemi yapımı GVK 18.maddeye girip girmediği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8901
post-template-default,single,single-post,postid-8901,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Elişi maket gemi yapımı GVK 18.maddeye girip girmediği hk.

 

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

47423198-GVK-2012-06-21

13/11/2013

Konu

:

Elişi maket gemi yapımı GVK 18.maddeye girip girmediği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, el işi gemi maketi çalışmalarınızın Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 22.10.2012 tarih ve 225662 sayılı yazısı ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre güzel sanat eseri olarak değerlendirildiği belirtilerek, söz konusu çalışmaların Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği  hususunda görüş talep edilmektedir.

            193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, “Müellif, mütercim,heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, el işi gemi maketi çalışmalarınız Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan eser grupları içerisinde yer almadığından, aynı maddede belirtilen istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE