Top
Özelge: Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8891
post-template-default,single,single-post,postid-8891,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

70280967-105[Mük.257-2013/2]-73

19/04/2013

Konu

:

Elektronik fatura kullanma ve elektronk defter tutma

 

 

              İlgi kayıtlı dilekçede; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında gıda sektörü ve akaryakıt istasyonu faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuz, 2011 takvim yılı satış hasılatınızın 443.681.670TL olduğu, bunun 1.252.782TL sinin akaryakıt istasyonuna, kalan satışların ise gıda işine ait olduğunu belirterek elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunuz olup olmadığı hususunda görüş talep etmektesiniz.

            421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

            Anılan Tebliğ ile;

            -5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan,

            -Madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

            Mükelleflere elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

            Ayrıca, yapılan düzenleme ile madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alanlar açısından 2011 takvim yılı içinde her hangi bir şekilde alım yapılmış olması yeterli kabul edilmiş, bu alımlara ilişkin herhangi bir miktar sınırlaması getirilmemiştir.

            Yukarıda yer alan açıklamalar ve dilekçenizde beyan edilen veriler dahilinde, elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE