Top
Özelge: Elektronik defter elektronik fatura uygulaması - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8816
post-template-default,single,single-post,postid-8816,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Elektronik defter elektronik fatura uygulaması

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67854564-1741-92

21/02/2013

Konu

:

Elektronik defter elektronik fatura uygulaması

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; akaryakıt, madeni yağ ve türevlerinin alım satımı faaliyetinden dolayı  … Vergi Dairesi Müdürlüğünün  vergi sicil numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, madeni yağ lisansına sahip mükelleflerden 2011 yılında alışınızın olduğundan bahisle 2011 yılı brüt satış hasılatınızın 138.176.785,71.- TL, madeni yağ brüt satış hasılatınızın ise 85.746,18.-TL olduğu belirtilerek 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre elektronik defter ile elektronik fatura kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.    

            Konuya ilişkin olarak 421 Sıra No’lu Vergi  Usul Kanunu Genel Tebliğinin “3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “3.1. Kapsama Giren Mükellefler” alt başlıklı bölümünün (a) bendinde, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanların elektronik defter ve elektronik fatura kullanacak mükellefler kapsamına alındığı hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu hükme göre, 25 Milyon TL brüt satış hasılatının hesabında sadece madeni yağ brüt satış hasılatınızın değil tüm faaliyetleriniz ile ilgili toplam satış hasılatınızın dikkate alınması icap etmektedir.

            Bu itibarla,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 yılında mal alışınız olduğundan ve yukarıda belirtilen faliyetlerinizden dolayı 31.12.2011 tarihi itibariyle brüt satış hasılatınınızın 25 Milyon TL ‘yi (138.176.785,71.-TL) aşması nedeniyle elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

            Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE