Top
Özelge: Elektrikli veya manuel hasta karyolası, hasta sehpası gibi hastane demirbaşlarının tesliminde uygulanacak KDV oranı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8868
post-template-default,single,single-post,postid-8868,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Elektrikli veya manuel hasta karyolası, hasta sehpası gibi hastane demirbaşlarının tesliminde uygulanacak KDV oranı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

39044742-KDV. 28-981

04/07/2013

Konu

:

Elektrikli veya manuel hasta karyolası,

hasta sehpası gibi hastane demirbaşlarının tesliminde uygulanacak KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından imalatı ve teslimi yapılan elektrikli ve manuel hasta karyolası ile hasta sehpasına uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Şirketiniz tarafından imalatı ve teslimi yapılan;

            – elektrikli hasta karyolaları ile manuel tasta karyolaları TGTC nin 9402 tarife pozisyonuna ait ‘‘9402.90.00.00.13 Mekanik tertibatlı karyolalar” GTİP No’sunda,

            – hasta sehpası (hasta yemek masası – mayo masa) ise TGTC’nin ‘‘9403.20.80.90.00 Diğerleri” GTİP No’sunda,

             yer almaktadır.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 22.sırasında; TGTC’nin ‘‘9402.90 Diğerleri (Aksam ve Parçalar hariç)” tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyalar yer almakta, ancak TGTC’nin ‘‘9403.20.80.90.00 Diğerleri” GTİP No’sunda yer alan eşyalar bu sıra kapsamında bulunmamaktadır.

            Buna göre, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 22.sırasında yer alan elektrikli hasta karyolaları ile manuel hasta karyolalarının (Aksam ve parçaları hariç olmak üzere) ithal ve teslimleri %8, KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listeler kapsamında yer almayan hasta sehpası (hasta yemek masası – mayo masa)  teslimi ise genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE