Top
Özelge: Elektrikli araçlar için ÖTV oranının tespitinde nominal veya maximum motor gücünden hangisinin esas alınacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8874
post-template-default,single,single-post,postid-8874,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Elektrikli araçlar için ÖTV oranının tespitinde nominal veya maximum motor gücünden hangisinin esas alınacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-135[12.6.]-100

19/03/2013

Konu

:

Elektrikli araçlar için ÖTV oranının tespitinde nominal veya maximum motor gücünden hangisinin esas alınacağı hakkında.

 

 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin elektrik motorlu 2 adet araç ithal edeceği, söz konusu araçların elektrikli motorlarının sürekli (nominal) gücünün 79 kw ve max seviyesinin ise 105 kw olduğu, motorların 105 kw gücünü ancak 5 sn süresince sağlayabildiği belirtilerek, özel tüketim vergisinin hangi oran üzerinden alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

         4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ÖTV’ye tabi tutulmuştur. Kanunun 1 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasında söz konusu listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

           Öte yandan,  ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonunda yer alan araçlardan sadece elektrik motorlu olanlardan; motor gücü 85 KW ‘ı geçmeyenler % 3, motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler % 7, motor gücü 120 kW’ı geçenler ise % 15 oranında; 87.04 tarife pozisyonunda yer alan araçlardan sadece elektrik motorlu olanlardan motor gücü 85 KW ‘ı geçmeyenler % 10, motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler % 52,  motor gücü 120 kW’ı geçenler ise % 75 oranında  ÖTV’ye tabidir.

            Firmanızca temin edilerek Başkanlığımıza sunulan belgeden söz konusu aracın sürekli (nominal) gücünün 79 kw / max seviyesinin ise 105 kw olduğu anlaşılmaktadır.

            Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzdan sürekli (nominal) gücünün 75 kw, maximum seviyesinin 105 kw olduğu anlaşılan araçların  87.03 tarife pozisyonunda yer alması halinde % 7; 87.04 tarife pozisyonunda yer alması halinde ise %52 oranında vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE