Top
Özelge: Elektrik Trafosunun Bedelsiz Devrinde KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8808
post-template-default,single,single-post,postid-8808,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Elektrik Trafosunun Bedelsiz Devrinde KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.15-14

01/11/2010

Konu

:

Elektrik Trafosunun Bedelsiz Devrinde KDV

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kooperatifinize ait elektrik trafosunun Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine bedelsiz devir işleminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi bulunmakta olup, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilmektedir. 

Ortaklarının belirli ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan (herhangi bir kar amacı gütmeyen) konut yapı kooperatiflerinin üstlendikleri görevi yerine getirmek amacıyla edindikleri iktisadi kıymetlerini (trafolarını) elden çıkarmalarının zorunlu olduğu durumlarda, bu tür devir işlemlerinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/k maddesine göre ortak dışı işlem sayılmaması ve KDV ye tabi tutulmaması gerekmektedir.

Buna göre, Kooperatifinize ait elektrik trafosunun Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine bedelsiz devrinde KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                                 …

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE