Top
Özelge: Eğitim hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9050
post-template-default,single,single-post,postid-9050,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Eğitim hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[KDV-1/İ/28-2018/65]-E.23466

16.01.2019

Konu

:

Eğitim hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hakkında

 

 

İlgi

:

31/07/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’ ndan radyasyondan korunma eğitimi vermeye uygun kuruluş onay belgesi alarak eğitim vermek üzere …… Üniversitesiyle protokol düzenlediğiniz, bu protokol çerçevesinde saatlik ücret karşılığı eğitmen ve eğitim yeri kiralamak suretiyle katılımcılara radyasyondan korunma eğitimi vereceğiniz belirtilmekte ve bu kapsamda verilecek olan hizmete uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarının Bakanlar Kurulunca, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/15 inci sırasında, “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri” sayılarak, bu hizmetlerin % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması hükme bağlanmıştır.

Buna göre, yapılan protokol çerçevesinde radyasyondan korunma eğitimi hizmeti kapsamında sağlanan eğitici ve eğitim yeri bedeli üzerinden adı geçen üniversitenin döner sermaye işletmesi tarafından firmanıza düzenlenecek faturalarda % 8 oranında; 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/15 inci sırası kapsamında yer almadığından, firmanız tarafından verilen hizmet bedeli üzerinden katılımcılara düzenlenecek faturalarda ise % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE