Top
Özelge: Eczacılar odasının mal alımlarında KDV Kanununun 17. maddesine istinaden KDV'den muaf olup olmadığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8958
post-template-default,single,single-post,postid-8958,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Eczacılar odasının mal alımlarında KDV Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaf olup olmadığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84412373-130[17/1-2012/4019]-78

23/08/2013

Konu

:

Eczacılar odasının mal alımlarında KDV Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaf olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanuna tabi olarak kurulduğunuzdan bahisle, Oda olarak yapmış olduğunuz mal alımlarınızın Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17 nci maddesi uyarınca KDV den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             KDV Kanununun;

            1/1 maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-g maddesinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

            17/2-b maddesinde ise; bu Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den müstesna olduğu

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, KDV Kanununun 17 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşların bu madde kapsamındaki teslim ve hizmetleri için geçerli olan istisnanın, bu kurum ve kuruluşların mal ve hizmet alışlarına bir etkisi bulunmamakta olup, istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler ile ilgili olsa dahi bedeli mukabilinde yapılan alımlarınızda genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktır.

            Dolayısıyla, Odanıza bedeli mukabilinde yapılacak her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV Kanununun 1/1 inci maddesi gereğince ait oldukları oranda KDV ye tabi olacak, Kanunun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olan Odanıza bedelsiz olarak yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ise, Kanunun 17/2-b maddesi uyarınca KDV den istisna tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE