Top
Özelge: Düğün yemeği hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8802
post-template-default,single,single-post,postid-8802,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Düğün yemeği hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-862-31

17/09/2010

Konu

:

Mükelelf talebi-Düğün yemeği hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, lokantanızda verilen yemekli düğün hizmetine uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

Aynı konuda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketinize gönderilen … tarihli ve … sayılı yazıda da belirtildiği üzere;

– Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiş olup,

– Söz konusu Kararname eki  II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile değişik 24 üncü sırası uyarınca, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler, 15/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Buna göre, birinci sınıf işletme ruhsatı bulunduğu anlaşılan Şirketinize ait lokantada verilen yemekli ve yemeksiz düğün hizmeti genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE