Top
Özelge: Döviz Alımında KDV | Gelir İdaresi Başkanlığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8932
post-template-default,single,single-post,postid-8932,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Döviz Alımında KDV | Gelir İdaresi Başkanlığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-130[53.01.69]-52

03/06/2014

Konu

:

… DERİ VE DERİ ÜRÜN. SAN.LTD.ŞTİ.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 25.01.2013 ve 06.02.2013 tarihli özel faturalar ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı gerçekleştirmiş olduğunuz satışlara ait döviz alım belgelerinin 03.12.2013 tarihli olduğunu belirterek, söz konusu döviz alım belgelerinin geç alınmasından dolayı KDV iadesi/mahsubu talebinde bulunmanızda herhangi bir sakınca olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-b maddesinde, Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edileceği, ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV’nin iade olunacağı hüküm altına alınmış, istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar mülga 43 ve 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde (26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-5” Bölümünde) belirlenmiştir.

            Öte yandan, mülga 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1) bölümünde, mahsup talebinin, bu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde (26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-5.11.1” Bölümünde) belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmeyeceği açıklanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 25.01.2013 ve 06.02.2013 tarihli özel faturalar ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı gerçekleştirmiş olduğunuz satışlara ilişkin iade taleplerinizde, ibrazı istenen diğer belgelerin yanında özel faturaya ait döviz alım belgesinin aslı veya onaylı örneğinin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibariyle iade/mahsup talebinde bulunmanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE