Top
Özelge: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalışanlara ödenen ücretlere ait sigorta prim bildirgelerine uygulanacak damga vergisi hakkında - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8569
post-template-default,single,single-post,postid-8569,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalışanlara ödenen ücretlere ait sigorta prim bildirgelerine uygulanacak damga vergisi hakkında

  T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                       

Sayı: B.07.1.GİB.0.02.62/6216-133-68082                                                 30.07.2007

Konu: SSK bildirgeleri

 

 

 

………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi: 11.01.2007 tarih ve B.07.4.DEF.0.43.10/DVK-00104 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan …………. Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılan 28.12.2006 tarih ve B.07.4.DEF.0.43.10/DVK-6260 sayılı özelgenin incelenmesinden, anılan üniversiteye bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalışanlara ödenen ücretlere ait Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulması gerektiği şeklinde görüş verdiğiniz anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu ve bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

 Bu çerçevede, .......... Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün, ............... Üniversitesine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire olarak kabul edilmesi gerekir.

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, bahsi geçen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce 5502 sayılı Kanunun 36 ncı madde hükmü uyarınca damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine  tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenin yazımız esasları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                                              

                                                                                              Başkan a.   

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE