Top
Özelge: Diyalize girecek hastaların ulaşımının sağlanması, tedavi sırasında kullanılan serum, oral-enjektabl ilaçlar ve sarf malzemesinin temini ile hemodiyaliz makinesinin bakım ve onarımı hizmetine uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9015
post-template-default,single,single-post,postid-9015,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Diyalize girecek hastaların ulaşımının sağlanması, tedavi sırasında kullanılan serum, oral-enjektabl ilaçlar ve sarf malzemesinin temini ile hemodiyaliz makinesinin bakım ve onarımı hizmetine uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(MÜKELLEFLER HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-130[28-2012/34]-128

16/07/2012

Konu

:

KDV Oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Hastanenizce diyaliz hizmeti verilen hastalara, tedavi sırasında kullanılan her türlü serum, oral veya enjektabl ilaç ve benzerleri ile her türlü sarf malzemelerinin temini, hemodiyaliz makinesinin bakım ve onarımı ile hastaların ulaşım hizmetinin (araç ve şoför temini) … firması tarafından sağlandığı belirtilerek söz konusu hizmet alımına uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenilmektedir.

             KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) ‘‘Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 21 inci sırası uyarınca ‘‘İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Hastaneniz ile … firması arasında düzenlenen ‘‘6600 Seans Karşılığı Hemodiyaliz Hizmet Alımı Sözleşmesinin” incelenmesinden, Hastanenize verilen hizmetin; diyalize girecek hastaların ulaşımının (araç ve şoför temini) sağlanması, tedavi sırasında kullanılan her türlü serum, oral – enjektabl ilaçların,  sarf malzemesinin temini ve hemodiyaliz makinesinin bakım ve onarımı ile sınırlı olduğu anlaşılmıştır.

             Buna göre, söz konusu hizmet KDV oranlarını düzenleyen Kararnamenin yukarıda belirtilen hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE