Top
Özelge: Direksiyon eğitmeninin kazancının vergilendirilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8798
post-template-default,single,single-post,postid-8798,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Direksiyon eğitmeninin kazancının vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-16-512

12/07/2011

Konu

:

Direksiyon eğitmeninin kazancının vergilendirilmesi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığınız usta direksiyon eğitmeni sertifikası ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendinize ait veya kiralayacağınız araçla ders vermek istediğinizi belirterek, kazancınızın ne şekilde vergilendirileceği hususunda bilgi istemektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapacağınız direksiyon eğitmenliği faaliyetinden dolayı  elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirileceği  tabiidir.

Diğer taraftan, bir işyerine bağlı olarak ve hizmet akdi kapsamında işverenin emir ve talimatları  doğrultusunda çalışmanız halinde elde edilen gelirin, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE