Top
Özelge: Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatının kiraya verilmemek şartıyla bina vergisinden muaf oldukları hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8525
post-template-default,single,single-post,postid-8525,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatının kiraya verilmemek şartıyla bina vergisinden muaf oldukları hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-138-2010-3-3

21/03/2011

Konu

:

Emlak Vergisi Muafiyeti

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, … Camii yanında, umuma açık kuran kursu olarak faaliyet gösteren Vakfınıza ait binanın emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinin (g) fıkrasında da, dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatının kiraya verilmemek şartıyla bina vergisinden daimi olarak muaf oldukları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Vakfınıza ait kuran kursu binasının … Camiinin müştemilatı olması halinde, bu binanın kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulması gerekmektedir.         

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

EK :

1-Özelge Talep Formu

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE